De Tarieven

Klik hier om de wettelijk vastgestelde tarieven te bekijken.

Op alle behandelingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 278/2011.